Wersja 1 (domyślna)

To jest domyślna wersja szablonu.

Wersja 2 (WCAG 2.0)

Ten szablon Joomla spełnia wymogi WCAG 2.0 (Sekcja 508), dotyczące tworzenia treści internetowych bardziej dostępnymi.