JM Product Catalog

Katalog produktów dla Joomla 3

Wersja 1 (domyślna)

Przykład z modułem DJ-MediaTools w nagłówku oraz DJ-Catalog2 Items pod spodem.

Wersja 2

Przykład z modułem DJ-Catalog2 Frontpage w nagłówku oraz DJ-Tabs pod spodem.