Wersja 1 (domyślna)

Przykład dla agencji eventowej.