Wersja 1 (domyślna)

Przykład szablonu dla usług hotelowych.

Wersja 2

Przykład szablonu dla usług wycieczkowych.

Przykład konfiguracji, dowiedz się więcej.

Wersja 3

Przykład szablonu dla usług samochodowych.

Przykład konfiguracji, dowiedz się więcej.

Zobacz również przykłady nagłówków dla każdej z wersji, wchodząc do "Home -> Home Views"